Public Affairs

Vi tilbyder rådgivning og løsninger funderet i et solidt analytisk grundlag, et bredt politisk netværk og høj faglig indsigt i dansk politik og interessevaretagelse.

Årtiers erfaring fra dansk politik, et bredt politisk netværk samt dyb faglig indsigt. Det er vores afsæt, når vi rådgiver dig om, hvordan du bedst kan skabe politiske resultater og varetage dine interesser optimalt.

Vores overbevisning er, at vejen til politiske resultater hviler på et solidt analytisk grundlag og en grundig overvejelse over samtlige indflydelseskanaler. Dels for at kunne navigere i et komplekst politisk landskab. Og for at kunne levere det beslutningsgrundlag, politikerne efterlyser.

Vi er eksperter i alle indflydelseskanaler fra det traditionelle møde med den politiske beslutningstager, over etableringen af en innovativ alliance, til mobilisering på de nyeste digitale løsninger. Som kunde kan du indgå i flere typer samarbejder – fra enkeltstående projekter til længere kampagneindsatser eller løbende rådgivning.

Vi udbyder en bred palette af public affairs-ydelser inden for særligt de fire sektorer:

Vi er ikke kun eksperter i politik. Som en del af Danmarks største kommunikationsvirksomhed kan vi trække på eksperter indenfor PR, analyse, sociale medier, kampagne, digitale eller kreative løsninger.

Sådan arbejder vi

Én indgang
Hos Advice kan du købe alle dine rådgivnings- og kommunikationsydelser ét sted. Det er en stor fordel, når din interessevaretagelse også omfatter PR, kampagne, sociale medier, analyser eller grafisk arbejde.

Viden og indsigt 
Du får adgang til specialiseret viden og indsigt i det politiske system, de særlige logikker, der gør sig gældende i politik, samt en dyb indsigt i, hvordan man planlægger og gennemfører effektiv politisk interessevaretagelse. Vores viden hviler på mange års arbejde i det politiske system, hvor vi har løst mange forskellige opgaver for kunder i forskellige brancher.

Erfaringsbaserede metoder og værktøjer 
Når vi løser opgaver, sker det med afsæt i erfaringsbaserede metoder og velafprøvede værktøjer, som vi benytter dagligt. Vi er eksperter i at omsætte analyser og strategi til konkrete løsninger, og er på forkant med de nyeste modeller inden for interesse-varetagelse.

Netværk
Vi har et bredt netværk blandt politikere, embedsmænd, medier, eksperter og nøgle-stakeholdere. Det kan give lettere og hurtigere adgang til forretningskritisk viden.

Flere hoveder og hænder 
Vi har skabt et stærkt fagligt PA-miljø og trækker løbende på hinanden for at få et alternativt blik på en opgave. Når du engagerer dig med os, får du dermed adgang til al vores ekspertise – ikke blot den, de projekt-ansvarlige besidder. Vi er et stort hus med mange hænder og har tilmed mulighed for at frigive ressourcer, når det brænder på.

Læs mere om, hvordan vi arbejder

Kontakt os og hør mere

Tobias Zacho Larsen
Director & Partner
+45 25 57 21 04
tobias@adviceas.dk

 

Martin V. Ankerstjerne
Director
+45 25 57 21 18
martin.a@adviceas.dk

 

foto-af-gitte-lillelund-bech

Gitte Lillelund Bech
Director & Partner
+45 25 57 21 22
gitte.b@adviceas.dk