Energi

Med Venstre-regeringens tiltræden i 2015 fulgte lanceringen af begrebet grøn realisme, der inviterer til at nytænke og gentænke dele af Danmarks forsyning og fremtidige satsninger. Det blev ensbetydende med forholdsvis markante justeringer i reguleringen af energisektoren.

Særligt de grønnere energivirksomheder er udfordret af, at tempoet i den grønne omstilling sænkes. Idéen, om at både forsyning og omstilling kan tænkes smartere og billigere, har stigende tilslutning. Endemålet, som er det, der kan virke som en selvfølgelig udvikling frem mod en grøn omstilling, bliver der ikke som sådan stillet spørgsmålstegn ved. Men måden hvorpå vi som samfund kommer derhen, er langt fra givet.

Blandt andet derfor er den politiske årvågenhed på energiområdet afgørende. Og det er væsentligt som organisation at være klar over, at de politiske beslutningstagere på dette område er åbne overfor relevante indsigter, hvis de leveres på den rigtige og ordentlige måde.

I det nuværende regeringsgrundlag står:

”Vi skal videreføre en ambitiøs og bæredygtig grøn omstilling.

Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet. Den position skal vi fastholde, da den også har stor betydning for grøn eksport og danske arbejdspladser. Vores førerposition er skabt over årtier, hvor Danmark har haft et højt ambitionsniveau. Dette skal vi også fastholde, for det skylder vi de kommende generationer.

Klimaindsatsen skal skabe job og ikke koste job. Regeringen ønsker mest muligt klima for pengene.”

Hos Advice har vi bred erfaring med at arbejde for indflydelsesrige og ambitiøse virksomheder og organisationer, hvilket har givet os værdifuld ekspertise og indsigt på området.

Kontakt os og hør mere

Tobias Zacho Larsen
Director & Partner
+45 25 57 21 04
tobias@adviceas.dk