Fødevarer

Fødevaresektoren rummer en række issues hos nogle af de største virksomheder i Danmark. Samtidig er det en sektor, hvor Advice har indsigt i både issues og i de enkelte virksomheder.

På fødevareområdet er der en høj grad af regulering på områder som fødevaresikkerhed, forbrugervejledning, miljø, klima, madspild, dyrevelfærd samt rammebetingelser i øvrigt. Samtidig er sektoren et satsningsområde for den nuværende regering – et satsningsområde, som de færreste regeringskonstellationer vil kunne se bort fra.

I det nuværende regeringsgrundlag står:

”Danmark har en stærk fødevare­- og landbrugssektor, som skaber arbejdspladser og eksport. Fødevareerhvervet er en vækstmotor i dele af Danmark, der mangler arbejds­pladser og muligheder for udvikling. Regeringen vil sikre rammer og vilkår, der understøtter et bæredygtigt landbrug og fiskeri.”

Advice har løst opgaver for en række af de organisationer, der definerer sektorens rammer. Det drejer sig fx om Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, Madkulturen, Landbrug og Fødevarer samt Kost- og Ernæringsforbundet.

Kontakt os og hør mere

profil-foto-merete

Merete Arentoft
Senior Advisor
+45 25 57 21 13
merete.a@adviceas.dk