Healthcare

Healthcare er en bred betegnelse for sundhedssektoren, der har et gigantisk potentiale, fordi alle ekstra velfærdskroner bliver investeret i at give os et bedre og længere liv. Men det er også en sektor med mange udfordringer.

Sundhed, og i særdeleshed medicinalområdet, har en høj adgangsbarriere. At arbejde med denne sektor kræver forhåndsviden, ekspertise og en generel indsigt. En indsigt og ekspertise, som Advice har opdyrket gennem samarbejde med flere toneangivende aktører i branchen.

Medicinalvirksomhederne står overfor en generel udfordring, der presser deres legitimitet, men øger deres omsætning: Samfundets udgifter til sundhed generelt, og medicin i særdeleshed, er stigende. Og samtidig er profitten i visse medicinalvirksomheder betydelig. Ved siden af den generelle udfordring er branchen hårdt reguleret. Et aspekt, der gør det afgørende for industrien at have øje for den politiske udvikling.

Kontakt os og hør mere

medarbejderfotos__0002_martin_vith

Martin V. Ankerstjerne
Director
+45 25 57 21 18
martin.a@adviceas.dk