Transport og infrastruktur

Transport og infrastruktur har en betydelig politisk bevågenhed, hvilket naturligt bunder i de massive offentlige investeringer på området. Området er dog i det seneste år underlagt besparelser og manglende statslige investeringer grundet blandt andet budgetloftet.

Men infrastruktur handler aldrig kun om at komme fra A til B. Vores erfaring viser, at infrastruktur i sig selv trækker andre politikområder til sig – for mobilitet er afgørende for samfundsøkonomien, for den enkelte og dermed for valgkredsen. Transport og infrastruktur hos Advice dækker som område over transportører, operatører, infrastrukturselskaber, entreprenører, havne og interesse/brancheorganisationer og har dermed ikke alene fokus på offentlige investeringer.

I det nuværende regeringsgrundlag står:

”Vi ønsker en effektiv infrastruktur, som binder Danmark sammen. Så borgerne lettere kan komme på arbejde og besøge familie og venner. Så virksomhederne og deres kunder hurtigt kan få transporteret deres varer. Det vil lette danskernes dagligdag og fremme vækst og arbejdspladser.

En stærk infrastruktur er en forudsætning for at tiltrække virksomheder og skabe vækst i hele Danmark.”

Ved investering i nye infrastrukturprojekter skal der gives prioritet til investeringer, der har et højt samfundsøkonomisk afkast. Derudover præciseres det, at regeringen vil øge brugen af offentlige-private partnerskaber (OPP) i forbindelse med offentlige bygge- og anlægsprojekter.

Kontakt os og hør mere

foto-af-gitte-lillelund-bech

Gitte Lillelund Bech
Director & Partner
+45 25 57 21 22
gitte.b@adviceas.dk