Sød og skarp analytiker til data og surveys

Vi søger lige nu branchens bedste kollega til Advices Data & Insight team. Vi er et selvstændigt forretningsområde i Advice på ca. 10 personer, der arbejder med blød og hård data og metoder til at forbedre kundens forretning, påvirkning af samfundet, position, omdømme, opmærksomhed, kendskab, gennemslag og/eller eksponering. 

Du er både sød og skarp, du har styr på din statistik, og du kan bruge data til at skabe viden og formidle indsigter. Og lige så vigtigt – du har lyst til en hverdag, hvor du indgår i tætte samarbejder på tværs af et integreret analyse- og kommunikationsbureau med 120 specialister inden for hver deres felt.

Dit arbejde bliver at skabe et data- og vidensbaseret grundlag for vores kunder, så de kan træffe de rigtige valg, når de skal kommunikere. Dine indsigter skabes og videreudvikles i tæt samarbejde med branchens dygtigste inden for branding, markedsføring, kampagner, design, digitale produkter, PR, politisk interessevaretagelse, brugerinddragelse og UX mv.

Dine opgaver bliver blandt andet at:

 • holde styr på og udfordre vores kvantitative metoder og værktøjer
 • gennemføre statistiske analyser og formulere interessante surveys og befolkningsmålinger
 • finde det rigtige analysedesign til den konkrete problemstilling
 • indsamle og kombinere data fra så mange forskellige kilder, som problemstillingen kræver
 • overbevise kunderne om, hvad de skal gøre ud fra dine indsigter og anbefalinger.

Det seneste år har vi i Data & Insight blandt andet hjulpet kunderne med:

 • En digital databaseret strategi for en større offentlig virksomhed
 • En segmentanalyse og fundament til en kommunikationsstrategi til et ministerium
 • Medlems- og kundeanalyser for private virksomheder og interesseorganisationer
 • Holdnings- og adfærdsmålinger til brug for presse og politisk interessevaretagelse
 • Kompleks blending af kundedata og visualisering i dashboards.

Når vi siger ’sød’, mener vi?

 • Du elsker at blive klogere gennem samarbejde
 • Du er nysgerrig på andre fagligheder end din egen
 • Du er nysgerrig på datametoder og -værktøjer
 • Du nyder at finde den rigtige metode til at løse den komplekse problemstilling
 • Du nyder at koge de komplekse metoder ned til overskuelige anbefalinger, der skal kunne anvendes af ikke-statistikere.

Når vi siger ’skarp’, mener vi?

 • Du har styr på din statistik
 • Du har erfaring med surveys og andre typer data (medier, sociale medier, adfærdsdata, registerdata, etc.)
 • Du forstår at arbejde inden for markedsføring eller kommunikation
 • Du har flair for dataindsamling, data blending, programmering og/eller visualisering af data.

Din uddannelse spiller ikke den store rolle, så længe du kan sætte kryds ved sød og skarp. Vi ser helst, at du har 2-3 års erfaring fra en lignende stilling, men det er ikke et krav.

Læs meget mere om os her på siden.

Ansøgningsfrist

Vi indkalder til samtaler løbende og ansætter, når vi har den rigtige kandidat. Send din ansøgning til job@adviceas.dk mærket ”Data & Insight”.
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte Senior Advisor Lasse Gladbo Skjoldan på tlf. 28 24 35 16 eller lasse.s@adviceas.dk.

Om Advice

Du kommer til at arbejde med afsæt i forretningsområdet Data & Insights og tæt sammen med mere end 120 specialister i hele huset, der fagligt beriger dig med snitflader til fx marketing, branding, digital, public relations, public affairs. Vi har en uformel kultur og bor på Gammel Kongevej i dejlige lokaler, hvor du dagligt møder en bred vifte af kunder, samarbejdspartnere og kolleger i branchen. Og så lægger vi vægt på et godt arbejdsmiljø med omsorgsfulde kolleger, effektive interne processer og fokus på udvikling og læring.