Aula bliver brugervenligt med co-creation

Hvad mener forældrene, at det nye skoleintranet skal kunne? Hvordan synes børnene, at det skal se ud? Og hvad mangler lærerne og pædagogerne egentlig på platformen? Vi har taget hul på AULA-projektet med workshops, hvor vi lader brugerne co-create deres bud på platformens design og kunnen.

Advices rolle i Aula
Projekthuset KOMBIT har udvalgt Netcompany i samarbejde med Advice til at udvikle Aulas design og user experience med fokus på en oplevelse, der skal være god for alle brugerne. Her taler vi både forældre og børn samt pædagogisk personale. Tilmed skal Aula kunne rumme alt kommunikation mellem institution og hjem på tværs af kommunegrænser – fra barnet starter i daginstitution til 10. klasse. Denne proces er ikke helt ukompliceret, så hvor skal man lige starte?

Vi valgte at starte projektets første fase med workshops bygget op omkring co-creation, hvor vi inviterede både børn, forældre, og pædagogisk personale til at komme med idéer til den nye platform.

Hvordan co-creater vi?
Co-creation er en teamdrevet tilgang, der handler om at slippe kreativiteten løs med en ’the sky is the limit’-mentalitet. Som metode skal den kunne give plads til idégenerering i samarbejde med udvikler og bruger. Det kan være alt fra, hvordan skoleskemaet visuelt skal se ud, til hvor man finder information om glemt tøj eller skoleudflugt.

Da Aula skal gøre forholdet mellem børn, forældre og pædagogisk personale mere gennemsigtigt og navigerbart, valgte vi at afholde kreative workshops med netop dem. De skulle ud fra deres forskellige perspektiver dele gode og dårlige erfaringer med den nuværende løsning og komme med idéer til, hvad Aula kan indeholde. Vi talte om behovet for informationer, hvor de skulle dele deres ideer op i need-to-know, nice-to-know og don’t-want-to-know kategorier. Til slut gav vi dem tegneøvelser med plads til individuel refleksion og fælles diskussion, hvor brugerne også fik mulighed for at designe deres egen prototype af Aula-platformen.

IMG_0027(1)IMG_0010

 

 

 

 

 

 

 

Gode indsigter
Disse workshops gav os først og fremmest indsigt i, hvilke kernefunktioner Aula skal prioritere ifølge målgruppen. Vi gik derfra med en større forståelse for, hvilke typer information, der fra et barns, en forældres eller det pædagogiske personales synspunkt, er vigtige at dele, og hvad der måske er knap så relevant. Vi kom samtidig hjem med helt konkrete indholdseksempler, der kan implementeres i Aula og give den bedst mulige inddragelse af brugerne. Og så er der også den vigtige bonus, at brugerne får større ejerskabsfølelse, når de er blevet hørt og har været med at udvikle Aula.

Tre tips til hvordan du kan lave workshops med co-creation
Nu sidder du måske og tænker, at du vil bruge co-creation som indledende arbejde til at udvikle dit website? Så her får du tre gode råd til, hvordan du sætter en workshop godt i gang.

  1. Visualisér dine idéer. For mange er det nemmere at artikulere, hvad man tænker, når man får lov til at tegne det.
  2. Læg ikke låg på idéerne på grund af et prædefineret budget, men giv hellere både brugere og dig selv som udvikler plads til at tænke ud af boksen.
  3. Hav nogle energizers parat til at vække hjernecellerne og sætte kreativiteten i gang, hvis du kan mærke, at deltagerne mangler lidt energi. Det kunne være talgåder, associationslege eller fysiske op-at-stå øvelser.