Hvad er digital interessevaretagelse?

Der er ingen tvivl om, at et af verdens ældste erhverv – lobbyismen – står over for en digital omvæltning på linje med mange andre erhverv. Allerede i dag er en del af den daglige interessevaretagelse flyttet over på de digitale indflydelseskanaler. Det er primært Facebook, YouTube og Twitter, der er omdrejningspunkter for mange forsøg på at påvirke de politiske beslutningstagere.

Twitter er således et stærkt værktøj til den direkte dialog med politikerne. Med de rigtige argumenter inden for rammerne af 140 tegn er det muligt at gå i direkte dialog med en minister. Eller at påvirke indholdet af aftenens TV-avis. Facebook er effektivt til at mobilisere et udslagsgivende antal vælgere bag ens budskaber, som kan formidles ud til en bred kreds af modtagere gennem fx videoer på YouTube.

Mange ser digital interessevaretagelse alene som den direkte dialog med beslutningstagerne på Twitter eller påvirkningskampagnen på Facebook. Og det er også i nogen grad det, som digital interessevaretagelse handler om. Men ikke kun det.

Digital interessevaretagelse handler nemlig også om digitaliseringen af fakta og analyse, der indgår i påvirkningsarbejdet. Hele grundlaget for public affairs-arbejdet bliver i stadigt højere grad datadrevet. Og med blandt andet kunstig intelligens får vi helt nye muligheder for anvendelse af den konstant voksende mængde tilgængelige data. Dem, der forstår at udnytte de nye teknologiske muligheder optimalt, vil få en afgørende fordel i fremtidens interessevaretagelse.

Men digital interessevaretagelse handler ikke kun om digitale input i en digital indflydelseskanal. Det handler også om, at hele processen i høj grad bliver digitaliseret. Vi har allerede digitale værktøjer til dele af arbejdet. Hos Advice arbejder vi eksempelvis med digitale værktøjer til risikoafdækning og til kortlægning af stakeholdere. Rundt om hjørnet venter nye værktøjer, som kan styre processerne og understøtte store dele af arbejdet i forbindelse med interessevaretagelsen. Det vil både give et større overblik og en mere effektiv interessevaretagelse i sidste ende.

Men på vej mod en højere grad af automatisering af rugbrødsarbejdet er det afgørende, at man ikke glemmer at holde øjnene på bolden. Meget af den assistance, mennesket kan få fra de datahåndterende robotter, er per definition kvantitativ, hvor afgørende dele af lobbyismen som disciplin er kvalitative. I skoven af 1- og 0-taller er det væsentligt at huske på, at det er menneskelig indsigt, menneskelige relationer og menneskelig kreativitet, der gør udslaget i de fleste tilfælde.

Det til trods skal vi stadig høste de digitale frugter, og derfor er den brede digitale interessevaretagelse en spidskompetence hos Advice. Vi kombinerer vores kompetente team inden for interessevaretagelse og politisk kommunikation med vores eksperter i digital teknologi, sociale medier samt data og analyser. En højere grad af digitalisering betyder mere effektive arbejdsgange, og at mere kvalificerede produkter og gennemprøvede argumenter kan præsenteres for dem, der skal træffe beslutningen i sidste ende. Og de er ikke robotter – heldigvis.

Af Martin Vith Ankerstjerne, public affairs director