Project Associate
+45 53 72 95 81

Villads er god til store datasæt og er skarp inden for avanceret dataanalyse. Med en stærk metodisk værktøjskasse som ballast samler, bearbejder og analyserer han data for at skabe de indsigter der bidrager til strategiske beslutningsprocesser og kommunikationsindsatser.

Villads kommer fra en stilling indenfor mediebranchen, som researcher og analytiker hos Økonomisk Ugebrev. Her udarbejdede han samfundsøkonomiske analyser og identificerede vigtige tendenser i dansk erhvervsliv gennem både kvalitativ og kvantitativ analyse.

Villads er ved at færdiggøre sin kandidatuddannelse i Økonomi på Københavns universitet, hvor hans primære fokus er udviklingsøkonomi og mikroøkonometrisk analyse.