Public affairs rådgivere til Advice 


Vores ordrebog er fyldt, og vi har derfor brug for flere hænder, der kompetent kan løfte rådgivnings-opgaver inden for public affairs og stakeholder management for en række af vores kunder. Er det dig?Om os
Advices public affairs og stakeholder management team tæller 12 ansatte, og vi oplever stadig stigende efterspørgsel efter vores tid og kompetencer. Vi rådgiver og udfører public affairs arbejde, udarbejder analyser og beslutningsgrundlag, faciliterer stakeholder-samarbejde og dialog, afvikler konferencer og topmøder, der understøtter vores kunders forretning, driver politiske kampagner og meget mere.

Det gør vi ikke isoleret, men som del af et af Danmarks største og førende kommunikationshuse med 110 medarbejdere. Det betyder, at vi reelt råder over hele paletten af virkemidler for politisk påvirkning og meningsdannelse; lige fra det klassiske regulatoriske arbejde til politisk framing, agenda-setting og digital interessevaretagelse. Vi inddrager løbende vores kollegaer med speciale i analyse, PR, kampagne, social media, digitale platforme og kreative kræfter for at optimere vores løsninger.

Vi er dybt optagede af faglighed og af at være dybt saglige, ærlige og realistiske i vores rådgivning for dermed at finde frem til de bedste løsninger for vores kunder. 

Vi rådgiver inden for alle politik-områder, men har særlig mange public affairs-kunder inden for transport og infrastruktur, energi, fødevarer, finans, medieområdet og inden for healthcare.

Vores behov

Vi søger en seniorrådgiver og en rådgiver.

Som seniorrådgiver har du mindst seks års relevant erhvervserfaring bag dig. Vi vil have brug for, at du vil kunne træde ind og påtage dig et ledende ansvar over for kunder og kollegaer på større og mere komplekse opgaver.

Som rådgiver har du 3-5 års relevant erhvervserfaring bag dig efter endt uddannelse. Vi forventer, at du som rådgiver vil kunne påtage dig et selvstændigt ansvar for projekter, som du vil kunne drive selv – både fagligt, økonomisk og i forhold til projektledelse. Du vil typisk være knyttet til projekter med mere erfarne kollegaer, men du forventes i vid udstrækning at kunne løse opgaver selvstændigt.

Om dig
Uanset om du har erfaring og kompetencer svarende til seniorrådgiver eller rådgiver, er det vigtigt, at du har forståelse for og kan håndtere en omfattende public affairs-værktøjskasse, og at du har lyst til at indgå i et bureau, hvor vi arbejder tværfagligt. 

Vi forventer, at du kan sætte kryds ud for langt hovedparten af nedenstående kompetencer:

• God politisk sans og tæft
• Systematisk, selvstændig, grundig, analytisk anlagt
• Et godt politisk netværk
• Konkret erfaring med public affairs, f.eks. fra bureau, interesseorganisation
eller virksomhed. Det kan også være, at du har din erfaring fra
Christiansborg, et ministerium eller anden offentlig myndighed.
• Stærke kommunikative evner, herunder et flydende og klart skriftligt sprog
på både dansk og engelsk
• Indsigt i en eller flere brancher / policy-sektorer
• Evnen til at se rådgivningsbehov i markedet

Vi forventer, at du har en relevant akademisk uddannelse, er udadvendt af natur og trives med at bygge relationer til både kunder, politikere, embedsmænd, medier, kollegaer og samarbejdspartnere.

Vi tilbyder
Vi tilbyder en af Danmark mest interessante arbejdspladser i et professionelt, veldrevet bureau, der forstår at balancere en kreativ, innovativ kultur med højt resultatfokus.

Du vil indgå i et velfungerende team af kompetente kollegaer, hvor vi kan lide at arbejde sammen. Det foregår med masser af holdånd i en uformel omgangstone og med en uhierarkisk tilgang til opgaverne. Vi råder over nogle af branchens dygtigste rådgivere, og vi vil derfor kunne tilbyde et unikt udviklingsmiljø. 

Du vil få en udfordrende og afvekslende hverdag med alle typer af projekter inden for interessevaretagelse, og du vil få et tæt samarbejde med vores eksperter inden for særligt analyse, PR, kampagne, digitale platforme og social media. Vi arbejder med alle typer af kunder; fra internationale koncerner til danske virksomheder, interesseorganisationer, faglige organisationer, NGO’er, ministerier, styrelser, regioner og kommuner.

Ansøgning

Send venligst dit CV og din ansøgning hurtigst mulig og senest mandag den 15. januar 2018 kl. 9.00 til job@adviceas.dk. Skriv venligst i emnefeltet om du søger ”PA-senior” eller ”PA-rådgiver.” Vi vil holde samtaler løbende, efterhånden som egnede kandidater kommer ind.
Har du spørgsmål til senior-rådgiver-stillingen, er du velkommen til at kontakte director Tobias Zacho Larsen på tlf. 2557 2104. Har du spørgsmål til rådgiver-stillingen, er du velkommen til at kontakte director Gitte Lillelund Bech på tlf. 2557 2122.

Advice er et af Danmarks førende kommunikationsbureauer med 110 ansatte. Udover public affairs og stakeholder management rådgiver Advice inden for public relations, analyse, kampagner, markedsføring, branding og social media – altid i en kreativ og digital indpakning. Vores rådgivning er multidisciplinær og baseret på en netværkstilgang, og vi er allerstærkest, når udfordringerne er komplekse. Læs mere om os på www.adviceas.dk