• Design
  • Identitet
  • UX

‘Indhold først’ fra designerens første pennestrøg

Som hovedorganisation for 14 arbejdsgiverforeninger på det private arbejdsmarked agerer Dansk Arbejdsgiverforening
centrum for mere end 24.000 virksomheder inden for industri, handel, transport, service og byggeri. DA står i spidsen for
medlemmerne med en vision om at skabe et arbejdsmarked, hvor det hele tiden bliver mere attraktivt at drive virksomhed.

Da.dk udgør hjertet i netop denne kommunikation og arbejdet med at koordinere overenskomstforhandlinger, påvirke politiske beslutningsprocesser og sikre virksomhedernes konkurrencekraft og adgang til kvalificeret arbejdskraft – og det stiller særlige krav til brugeroplevelsen.

Et nyt da.dk tager derfor selvfølgelig udgangspunkt i at aktivere kanalen internt og eksternt ud fra princippet ‘indhold først’- i et rum hvor DA hurtigt og synligt kan udkomme med analyser, holdninger og pressemeddelelser. Sitet er i første strukturtanke og fra designerens første pennestrøg bygget op omkring indholdet. Så enkelt kan det gøres.