Egmont Fonden

Egmont Fonden er en landets mest anerkendte fonde. Fonden er kendt for fagligt solidt og dedikeret støttearbejde målrettet udsatte børn og unge og har et unikt fokus på barnets stemme. I de kommende år vil Egmont Fonden koncentrere sit arbejde om at mindske, hvad fonden betegner som ”Nutidens fattigdom” – mangel på læring og livsduelighed. Ambitionen er, at alle børn og unge skal kunne læse, regne og skrive, når de forlader skolen. Og at de skal have udviklet de sociale og personlige kompetencer, der sikrer, at de er i stand til at skabe sig et godt liv.

Men hvilke strategiske roller skal Egmont Fonden indtage for at skabe mest mulig værdi for børn og unge og for at opnå samspil med omverdenen og et komplekst interessentlandskab? Og hvordan kan Egmont Fonden bedst understøtte sin ambition og sine roller med kommunikationsarbejdet?

Det var de centrale spørgsmål, som Egmont Fonden bad Advice hjælpe med at besvare og rådgive omkring på baggrund af en dybdegående interessentundersøgelse.

Gennem en spørgeskemaundersøgelse og opfølgende dybdeinterviews blandt udvalgte nøgleinteressenter blev der skabt et dybt og solidt grundlag af indsigt og inspiration til at kvalificere fondens videre strategiarbejde. Analyseindsigter og rådgivning fra Advice dannede afsæt for en afsluttende workshop med Egmont Fondens ledelse. Her blev rammer og grundlag for strategiarbejdet lagt med definition af kernefortælling, kommunikationsfokus og af klare værdiskabende roller for Egmont Fonden i forhold til ”nutidens fattigdom”.

  • Leverance: Interessentanalyse
  • Kunde: Egmont Fonden
  • Vi har stået for: Interessentanalyse og anbefalinger til udvikling af strategi for roller og kommunikation

bellahøj344

Kontakt