Working Out Loud – gi’r det mening?

En af de helt store tendenser inden for intern videndeling og intranet er Working Out Loud (WOL). I Advice arbejder vi med udvikling af intranet for flere af vores kunder, og vi oplever af og til, at nogle af dem er skeptiske over for WOL. De er i tvivl, om det skaber egentlig værdi, men er der grund til den skepsis?

Hvorfor er Working Out Loud interessant?

Du ved ikke, hvad du ikke ved.

Du har tjek på dine arbejdsopgaver. Selvfølgelig. Men med Working Out Loud (WOL) får du inputs fra kollegaer, du ikke normalt arbejder sammen med, og du får derved redskaber til at løse dine opgaver endnu bedre.

Rent praktisk betyder WOL, at du bruger virksomhedens interne feed til at beskrive dine arbejdsopgaver, så dine kollegaer har mulighed for at bidrage med deres viden, erfaringer og perspektiver. På samme måde bidrager du med viden, når de har brug for inputs og voilá! Kvaliteten i den enkelte opgaveløsning stiger, og du udvider dit netværk i virksomheden.

Men der er mange grunde til at større virksomheder bør introducere WOL i virksomheden:

Bedre relationer mellem medarbejderne skaber øget viden og indsigt
Når du udvikler relationer til dine kollegaer, får du mere lyst til at samarbejde og involvere dig på tværs af virksomhedens opgaver. Derved får du et grundlag for at træffe bedre beslutninger, når du løser dine egne opgaver.

Anerkendelse og medarbejdertilfredshed
Du kender følelsen fra Facebook, når dine opdateringer får mange likes. Det er en simpel ting, men du føler dig anerkendt og påskønnet. WOL handler ikke om selvpromovering, men i stedet om at se sine opslag som grobund for involvering og videndeling. Man spørger om relevante inputs, og når ens kollega gør det samme, tilbyder man faglig sparring eller anerkendelse. Både du og din kollega får værdi af dialogen, fordi I opbygger en relation til hinanden.

Større produktivitet og innovation
Når du ved hvem i dit netværk, der kan hjælpe dig med en specifik opgave, får du adgang til tidligere erfaringer fremfor at skulle genopfinde løsningen selv. Samtidig kan idéudvekslingen betyde, at løsningen sætter nye standarder, fordi flere har bidraget til opgaven.

Employer branding
WOL trækker tråde til employer branding. Når den øverste ledelse åbner op og fortæller om deres opgaver, er de med til at nedbryde barrierer i virksomheden, og dette får den enkelte medarbejder til at føle sig som en naturlig del af et større hele.

Positiv tænkning
WOL kan bidrage til en mere åben og nysgerrig tilgang til dit arbejde og dine kollegaer, og du vil få lyst til at prøve nye ting af. En følelse, som vil smitte af på dit arbejde og engagement i virksomheden, og som vil medvirke til at skabe innovation og virkelyst.

Medarbejdertilfredshed i realtid
Virksomhedens årlige tilfredshedsundersøgelse giver kun et øjebliksbillede af medarbejdernes engagement. Med WOL får HR et redskab til at aflæse pulsen i organisationen og reagere i realtid: Hvor mange medarbejdere netværker? Er der dynamik? Er der afdelinger, som slet ikke er med?

Skal din virksomhed benytte Working Out Loud?

Det er ikke svært at komme i gang med Working Out Loud. Det essentielle er en holdningsændring i virksomheden.

Få en platform til WOL
Først og fremmest skal der etableres en social platform for WOL. Det kan fx være et Yammer-feed på intranettet, Facebook (Workplace) eller Slack. Det er vigtigt, at platformen kan håndtere tekst, billeder og video for at favne alle medarbejdere – også dem, som hellere vil kommunikere visuelt samt dem, som kun har adgang via en smartphone.

Lad ambassadører starte processen – helst med tilslutning fra ledelsen
Der vil formentligt være medarbejdere, som ikke deltager, eller som kun vil læse med uden at bidrage direkte. Opbakningen kommer løbende, men det er vigtigt, at ledelsen går forrest og viser, at det er OK at kommentere og fortælle om sit arbejde på en uformel måde.

Det er OK at bruge tid på WOL
Nogle medarbejdere vil måske argumentere for, at det er tidsspild at bruge WOL. Men man skal se WOL på samme måde som e-mails – et kommunikativt værktøj. WOL vil ændre måden, kommunikationen flyder i virksomheden, fordi flere vil bidrage til kommunikationen. Den enkelte medarbejder får mulighed for at følge præcis dén strøm, som vedkommende finder interessant, og med tiden vil det blive naturligt at afsætte tid til sit feed.

Kampagner, som får alle med
Kør kampagner, som gør det nemt for alle at komme i gang med WOL. Det kan fx være en fotokonkurrence vedrørende virksomheden, morgendagens udfordringer eller inputs til produktudvikling, som viser alsidigheden i kollegaernes kompetencer og tankegang.

Vær ikke bange for at starte småt
Ledelsen kan være i tvivl om flere ting, når de skal i gang med WOL. Det kan fx være udfordrende at fastsætte tonen til medarbejderne eller niveauet af feedback i opstartsfasen. Hvor privat må man være som leder? Vær klar omkring retningslinjerne på forhånd og start i det små.

Husk at være målrettet
Med succesfuld WOL er det sandsynligt, at mange medarbejdere vil involvere sig, og det kan ske, at man overvældes af feedback. For ikke at drukne i inputs er det vigtigt at formulere sine opslag præcist som fx: ”Jeg sidder med en opgave for X-kunde og kunne godt bruge inputs til at løfte Y-delen?” Ligeledes skal det være tydeligt, hvem der ejer opgaven, så der stadig er en klar rollefordeling, selvom andre medarbejdere bidrager med inputs.

Og så er det bare at komme i gang.

Hvis du har lyst til at vide mere om Working Out Loud, intranet strategi og employer branding – og hvad det kan gøre for jeres interne kommunikation, så kontakt os.

Advice har rådgivet omkring intranet for bl.a. Novozymes, COWI, Region Nordjylland, Folketinget, EAL og Nokia i 2016.

Af Berit Krickhahn, Partner i Advice