Spring til indhold

Coronakrisen er finanssektorens bæredygtige vindue

En ny undersøgelse fra kapitalforvalterne AXA Investment Managers viser, at investeringer i virksomheder, der performer godt på både grøn, social og ledelsesmæssig bæredygtighed, har givet bedre afkast under coronakrisen, end de virksomheder, der ligger lavt på de tre ESG-parametre. Det er et væsentligt argument for, at genåbningen af samfundet skal være så grøn og bæredygtig som mulig.

Men ud over at være god forretning er investeringer i bæredygtighed også god branding. Investeringerne er nemlig den væsentligste driver for at blive opfattet som bæredygtig. Det viser dette års Advice Bæredygtighedsbarometer, en befolkningsundersøgelse om danskernes syn på virksomheder og bæredygtighed.

I barometeret har vi identificeret fem faktorer, som alle har en signifikant betydning for, om virksomheder bliver opfattet som bæredygtige. De to vigtigste faktorer er, at man investerer i bæredygtighed, og at man har bæredygtige produkter og løsninger. Først herefter kommer dokumentation af bæredygtighed, politisk arbejde for bæredygtighed og troværdig kommunikation om bæredygtighed. Den primære driver for, om et brand opfattes som bæredygtigt er altså̊ nært forbundet til virksomhedernes kerneforretning og investeringer.

Det burde give banker, forsikringsselskaber og pensionskasser en fordel. Men Bæredygtighedsbarometeret viser, at netop finanssektoren er den sektor, danskerne opfatter som den mindst bæredygtige blandt elleve brancher. Kun 12 procent af danskerne er enige i, at de finansielle virksomheder bidrager til en bæredygtig udvikling, mens knap hver tredje er uenig.

Men danskerne forventer, at virksomhederne bidrager til den bæredygtige omstilling på lige fod med forbrugere og politikere. 28 procent siger, at virksomhederne har ansvaret for den bæredygtige omstilling, 34 procent mener det er politikerne, mens 34 procent peger på sig selv som borgere eller forbrugere.

Og lige nu er mulighederne mange for at lade investeringer arbejde i samfundets tjeneste – både med den generelle genåbning af samfundet og med behovet for investeringer i klimapartnerskabernes mange anbefalinger.

Regeringens kritik af bankerne her under coronakrisen viser, at der holdes nøje øje med branchens adfærd. Uanset, om man er enig i kritikken eller ej, er der ingen tvivl om, at branchen lige nu har alle muligheder for at vise sit samfundssind – også til gavn for brand og bundlinje.

Kilder

Tilbage til oversigten