Spring til indhold
Danskerne vil bæredygtighed – men skal have hjælp - Advice A/S

Danskerne vil bæredygtighed – men skal have hjælp

Danskerne er i ly af corona-epidemien blevet meget mere afklarede om deres holdning til bæredygtighed. Væk er tvivlen, og gruppen af passionerede forbrugere er fordoblet siden sidste år. Men Bæredygtighedsbarometer 2021 fra Advice viser også, at forbrugerne mangler viden og hjælp. Og de ser, måske derfor, politikerne og virksomhederne som dem, der har det største ansvar for den bæredygtige udvikling.

For et år siden viste vores barometer, at cirka 22 procent af danskerne havde lidt svært ved at forholde sig til bæredygtighed. Vi kaldte segmentet for de apatiske forbrugere, fordi de på flere parametre var uafklarede. De vidste ikke, om deres handlinger havde betydning. Eller om den bæredygtige udvikling gik for langsomt.

Siden vi lavede målingen sidste år, har verden ændret sig umiskendeligt. Al vores fokus er drejet væk fra bæredygtighed og over på teststrategier, mink og vaccinationer. Og vi har også kunne konstatere, at vælgerne nu har sat sundhed og økonomisk genopretning højere på deres dagsorden end bæredygtighed.

Fra apatisk til afklaret

Men danskerne har ikke glemt bæredygtighed. Tværtimod. Vi kan eksempelvis konstatere, at segmentet af apatiske forbrugere helt er forsvundet. De har ikke tilsluttet sig gruppen af skeptiske forbrugere, der faktisk er blevet en anelse mindre. I stedet har de taget positiv stilling til bæredygtighed. Og derfor har vi kun kunne identificere fire segmenter af forbrugere, hvor tre af segmenterne helt overvejende er positive. Faktisk er det kun seks procent af danskerne, der i dag er skeptiske, når det handler om bæredygtighed. Og gruppen af passionerede forbrugere er mere end fordoblet siden sidste år.

Danske forbrugerne tilskriver også sig selv en rolle i omstillingen til en mere bæredygtig verden. Seks ud af ti forbrugere er således enige i, at en bæredygtig udvikling kræver, at de ændrer deres forbrugsvaner. Et tilsvarende antal anerkender, at deres handlinger har betydning for udviklingen i verden. Det gælder ikke bare deres handlinger generelt, men også deres daglige forbrug.

Er det bæredygtigt?

Men vilje alene gør det ikke. For forbrugerne føler sig udfordrede. Det er således kun en ud af fem forbrugere, der føler sig velinformeret om, hvilke varer der er bæredygtige. Og kun 15 procent af danskerne mener, at det er let at vurdere, om en vare er bæredygtig. Og man forstår godt at forbrugerne kan blive forvirrede. Som da Naturmælk sidste år lancerede en mælk fra et klimaneutralt landbrug. Forbrugerne var begejstrede og rev mælken ned fra hylderne. Alligevel trak Salling Group mælken tilbage efter en lille uge, fordi den grønne tænketank Concito stillede spørgsmål til elementer i beregningerne af klimaneutralitet.

Hvilke tomater er mest bæredygtige, danske tomater eller tomater importeret fra Spanien? Det er vel de færreste forbrugere der ved, at de danske tomater er dyrket i drivhuse, der kræver opvarmning, og derfor udledes der otte gange så meget CO2 pr. tomat fra Danmark.

Politikernes og virksomhedernes ansvar

Måske er det manglen på viden – og dermed på handlemuligheder – der gør, at danske forbrugere ikke længere ser sig selv som den gruppe, der har det største ansvar for at sikre den bæredygtige udvikling. Det ansvar placerer forbrugerne i dag først og fremmest på politikerne, sekundært på virksomhederne og først på tredjepladsen placerer de sig selv.

Det nemmeste ville være, hvis man kunne lave en simpel mærkningsordning, som man fx har det på økologiske fødevarer. Det gør det nemt for forbrugerne at sætte handling bag ordene. Og derfor har vi set en fordobling i salget af økologiske fødevarer siden 2014.

Så simpelt er det ikke, når vi taler om bæredygtighed. For hvad skal mærke vise? Klimabelastning? Miljøpåvirkning? Social bæredygtighed? Og hvad med økonomisk bæredygtighed? Eller det hele på én gang? Det er en gordisk knude, der skal løses her.

Alt tyder altså på, at danskerne virkelig gerne vil købe bæredygtigt. Men de skal først og fremmest vide, hvad der er bæredygtigt. Og indtil de får den viden, kan de forfølge den gyldne sandhed om, at det mest bæredygtige er det, som man ikke køber.

Bæredygtighedsbarometer 2021

Vil du gerne vide mere om danskernes opfattelse af bæredygtighed samt virksomhedernes og forbrugernes rolle i den bæredygtige omstilling? Læs vores barometer her.

Tilbage til oversigten