Spring til indhold

Er tilliden på vej tilbage – og til hvem?

For få år siden var Edelmans Trust Barometer skræmmende læsning. Dengang var en person som dig selv lige så tillidsvækkende som fx akademiske eksperter. Det betød med andre ord, at du stolede lige så meget på en person, hvis opslag du læste på Facebook, som på lægen fra sygehuset eller klimaforskeren fra universitetet.

Den nyeste udgave af tillidsbarometeret – der laves i 28 lande globalt med over 34.000 deltagere – viser heldigvis et lidt andet billede. Tilliden til eksperter er på vej tilbage, mens tilliden til en person som dig selv står stille. To tredjedele, eller 66 procent, af de interviewede finder akademiske eksperter meget eller ekstremt troværdige. For personer som dig selv er tallet 61 procent. Stadig skræmmende højt. Og markant mere end de sølle 36 procent, som journalister opnår. Eller de 33 procent, der har tillid til politikerne.

Vi er med andre ord låst fast i en situation, hvor tilliden til en række af samfundets autoritære institutioner nærmest er væk. Vi stoler ikke rigtigt på politikere, embedsmænd eller på medier. Ikke engang NGO’erne har vores tillid. Kun eksperterne lytter vi for alvor til. En anelse mere end dem, vi møder i strømmen på Facebook.

Tilliden går til virksomhedslederen

Der er imidlertid en autoritet, som på en eller anden måde har overlevet det sammenbrud i tillid, som vi har oplevet siden begyndelsen af dette århundrede. Og det er virksomhedslederen. Meget tyder på, at vi i stigende grad sætter vores lid til, at virksomhederne – og ikke mindst deres frontpersoner – kan vise os vejen ud af de udfordringer, vi som samfund står overfor.

Det sætter Edelmans barometer også tal på: Næsten 3 ud af 4 mener, at den administrerende direktør skal gå i gang med at skabe forandringer i samfundet i stedet for at vente på, at regeringen gennemfører ændringer. Stort set det samme antal mener, at det er muligt for virksomheder at tjene flere penge samtidig med, at virksomhederne forbedrer forholdene i de samfund, som de opererer i. 9 ud af 10 ansatte mener, at deres direktør skal gå ud med klare meldinger på en eller flere politiske sager af betydning for virksomheden.

Skiftet til stakeholder capitalisme

Det er tal, der minder om stort set alle andre undersøgelser over temaet. Og det er præcist det samme budskab, som i disse dage strømmer ud fra World Economic Forum i Davos, der med et nyt manifest bekendtgør skiftet fra shareholder capitalisme til stakeholder capitalisme. I den nye form for kapitalisme skal virksomhederne ikke kun gøre ejerne glade. De skal gøre alle vigtige stakeholdergrupper tilfredse. Og det skal virksomhederne gøre ved at bidrage til at løse samfundets udfordringer samtidig med, at de tjener penge.

Der er ingen tvivl om, at vi står overfor en periode, hvor der vil ske store omvæltninger. Og meget tyder altså på, at der bliver lavet om på den traditionelle rollefordeling i disse år, hvor virksomhederne i stigende grad indtager hovedrollen i den grønne omstilling. Om de kan leve op til den tillid, vil fremtidens barometre vise.

Tilbage til oversigten