Spring til indhold

Virksomheder bør gøre bæredygtighed til forretning

Der er 400 mia. kr. at hente for danske virksomheder, hvis de gør den grønne omstilling til drivkraften for deres forretningsstrategi. Det vurderer Udenrigsministeriet på baggrund af forretningspotentialet i FN’s verdensmål.

Kronikken er oprindeligt bragt i Børsen

Det er bredt anerkendt, at danske virksomheder har alt at vinde på den grønne omstilling. De virksomheder, som forstår at indrette forretningen, så bæredygtighed bliver udgangspunktet for produktskabelse, opsøgning af nye markeder og vækst, vil få markante konkurrencefordele. Som CEO i Vækstfonden, Ralf Kjærgaard, skriver i Børsen den 28. februar 2020: ”Fremtidens virksomheder skal være bæredygtige, og de skal tjene penge på at levere bæredygtige løsninger”. Han tilføjer: ”Har du ikke en bæredygtighedsstrategi, bliver du overhalet”.

Kjærgaard har ret, men der skal mere til. Danske virksomheder rapporterer på deres bæredygtighedsindsats, men oftest udkommer bæredygtighedsrapporter separat fra årsrapporterne. Og direkte adspurgt er det nok de færreste, der har læst de mange detaljerede bæredygtighedsrapporter. Bæredygtighed er ikke første prioritet på direktionsgangene i danske virksomheder, men hvis vi skal indfri forretningspotentialet, skal de virksomheder, for hvem bæredygtighedsdagsordenen ikke umiddelbart ligger lige for, hjælpes på vej.

Bæredygtighed som konkurrencefordel

Nogle af de store danske virksomheder har allerede gjort op med, at bæredygtighed skal håndteres i en særlig afdeling eller i sin egen årsrapport. Virksomheder som Rambøll og Grundfos har indset, at kampen mod klimaforandringer skal drive deres fremtidige vækst og succes. Bæredygtighed ligger for disse virksomheder ikke ved siden af forretningen. Det er dybt forankret, og ja endda forudsætningen for forretningsstrategien.

Rambøll nåede allerede sidste år målet om at binde 40 pct. af omsætningen op på FN’s verdensmål. Torsdag den 6. marts 2020 fremlagde Rambøll et flot årsregnskab med 25 pct. vækst i omsætningen, som CEO Jens-Peter Saul forklarede med virksomhedens langsigtede strategiske satsning på bæredygtighed. Rambøll har formået at gøre bæredygtighed til en konkurrencefordel, og derfor har de nu et forspring til konkurrenterne.

En anden dansk virksomhed, som er godt på vej i samme retning, er Grundfos. Sidste år lancerede Grundfos en ny strategi, som inkorporerede bæredygtighed som et officielt parameter. Samtidig satte Grundfos sig for at bidrage til verdensmål 6 på vand. Indtil videre tyder det på, at Grundfos’ model, ligesom Rambølls, bærer frugt. Grundfos har de seneste år leveret rekordregnskaber, og fremlagde mandag den 9. marts 2020 endnu et imponerende regnskab for 2019.

Både Rambøll og Grundfos leverer produkter og løsninger, som i sig selv er bæredygtige. Det er formentlig en god forklaring på, hvorfor de har været i stand til at gøre bæredygtighed til forretning. Virksomheder, hvis produkter ikke per definition er bæredygtige, kan have sværere ved at forklare, hvordan de bidrager til en bæredygtig udvikling.

En fælles interesse

Den tese bekræftes af konklusionerne i Bæredygtighedsbarometeret 2020 – en måling af danskernes holdning til bæredygtighed, som foretages af kommunikationsbureauet Advice. Barometeret viser, at danskerne primært opfatter energi-, dagligvare- og fødevaresektorerne som bæredygtige, mens eksempelvis finanssektoren vurderes som den mindst bæredygtige sektor.

Selvom finanssektoren er en af de væsentligste sektorer for at garantere bæredygtig udvikling gennem grønne investeringer, og selvom både banker og pensionsselskaber ofte arbejder ambitiøst med bæredygtighed, mener danskerne ikke, at sektoren samlet set er bæredygtig. Finanssektoren kunne derfor drage fordel af at bringe bæredygtighed tættere på forretningen for på den måde at have et mere troværdigt udgangspunkt for deres kommunikation om bæredygtighed.

I et samfund, hvor forretningsmæssig succes primært er defineret af vækst i den klassiske forstand, er det langtfra naturligt at sammentænke forretning og bæredygtighed. Ikke desto mindre er der hårdt brug for, at virksomhederne tænker nyt og begynder at binde forretning og bæredygtig udvikling sammen.

Som samfund har vi en fælles interesse i at facilitere, at bæredygtighed bliver forudsætningen for danske virksomheders kerneforretning. Først og fremmest fordi det haster at få vendt udviklingen. Men også fordi bæredygtighedsdagsordenen er kommet for at blive. Verden bevæger sig væk fra fossile brændstoffer og overforbrug, og vi har derfor alletiders mulighed for at sikre fremtidig vækst og velfærd i Danmark gennem eksport af bæredygtige løsninger.

Tilbage til oversigten