Spring til indhold

Digital platforms & services

Digital Strategy

Virksomheder, myndigheder eller organisationer har fortsat et stort potentiale for at digitalisere både brugerrejser, administrative arbejdsgange og forretning ved at udnytte teknologi. Men handlingsrummet er ofte for stort og uklart til at skabe retning. Derfor udvikler vi strategier som definerer valg af platforme, kanaler og forretningsmodeller. Den digitale strategi er ofte en del af en samlet forretningsstrategi eller vision for digital transformation. Men andre gange er det en mere taktisk handlingsplan for det digitale teams arbejde og agile udviklingsmetode. Men den skal altid skabe overblik og fremdrift for jeres udvikling.

Den digitale strategi besvarer de centrale spørgsmål, som sætter retning på udviklingen:

  • Målbillede for jeres udvikling (hvad ønsker I at opnå og hvad er jeres vision?)
  • Brugerrejser og værdiskabelse (hvilken værdi skaber I, og hvad skal kunderne/brugerne/borgerne får ud af det?)
  • Organisering og kompetencer (hvordan skal I gøre det og hvad er jeres must-win-battles?)
  • Kanalstrategi og platforme (Hvilke systemer og IT-arkitektur skal understøtte det?)
  • Projekter, fase- og handlingsplan (Hvornår gør vi hvad?)

Kontakt

Jesper N. Pedersen

Director & Partner

Jesper N. Pedersen

+45 30 25 20 93

LinkedIn

Brugerinvolvering

Udvikling af digitale platforme kræver en dyb forståelse for brugernes behov og brug af løsningen.

Vi har med mere end 20 års erfaring med user research og brugerindsigter et meget bredt metodekatalog. Vores team kan udføre alt fra klassiske tænkehøjt-test, fælles-offentlige brugertests, co-creation workshops og fokusgrupper til nye kombinationer med digitale værktøjer som Hotjar og FengGUI. Brugerinddragelse foregår enten i vores professionelle UX testlabs eller som fjerntest (remote testing). Og som kunde eller IT-leverandør er det muligt at overvære testene og diskutere brugerindsigter og resultater undervejs.

Vi har specialiseret os i brugerinddragelse i koncept- og designfasen, hvor vi hurtigt kan få brugernes input til nye funktioner og services. Vi udvikler selv de fleste af vores løsninger i designsprints, og vi har derfor udviklet et brugertestformat, der passer perfekt ind i agile udviklingsforløb, så teamet med det samme kan arbejde videre med videreudvikling af løsningen.

Vi afrapporterer i et format, der passer til projektet: hvad enten det er den hurtige oversigt over usability-problemer med enkle anbefalinger til forbedringer eller den dybdegående og detaljerede rapport. I alle vores undersøgelser inddrager vi vores store erfaring med UX og usability og den nyeste research på området.

Kontakt

Anja Thrane

Client Director & Partner

Anja Thrane

+45 26 83 46 26

LinkedIn

UX, Digital Design og tilgængelighed

Interaktionen og det visuelle udtryk skal gå hånd i hånd, så brugeroplevelsen kan kædes sammen med virksomhedens identitet og formål. Vores UX- og designteam kan gentænke informationsarkitekturen for platformen, udvikle et effektivt interaktionsdesign i klikbare wireframes og prototyper af websites, apps og andre digitale platforme.

Og vi arbejder med servicedesign som kreativ metode til udvikle nye måder, hvor de digitale løsninger skaber værdi for brugere og forretning.

På nogle projekter handler det om små detaljer i designet, som optimerer og effektiviserer et konkret flow. Og i andre projekter starter vi med at binde brugerbehov og forretningen sammen i nye digitale løsningskoncepter og adfærdsdesign.

Vi dyrker den iterative tilgang til UX og digital design og det ligger grundlæggende i vores filosofi at være nysgerrige, udfordrende, kreative og ikke mindst perfektionistiske.

Kontakt

Jarl Lyng

UX Director

Jarl Lyng

+45 22 99 47 34

LinkedIn

Front-end, CMS og webapplikationer

Vi leverer websites, multisiteløsninger, portaler, applikationer og API’er og understøtter de mest udbredte digitale platforme til marketing, webudvikling og applikationer. Vi leverer frontend og CMS-udvikling, webapplikationer og integrationer til eksterne kildesystemer – fx CRM, AD eller betalings- og kundesystemer i vores kunders martech landskab.

Vi har ikke en fast, prædefineret tech-stack, men udvider løbende vores fokus i takt med kundernes behov. Og det er en integreret del af vores rådgivning at identificere den teknologi, som bedst understøtter vores kunders forretningsmål. Teknologi er middel og ikke mål og vi ønsker ikke at lave en stor og dyr portal, hvis løsningen er et mindre website.

Værktøjskassen består blandet andet af HTML, CSS, React, Vue, WordPress, Drupal, Umbraco, Netlify CMS og Kentico Kontent kombineret med REST API eller GraphQL til at integrere med eksterne data.

Og vi er meget inspirerede af både Jamstack og headless CMS med alle de afledte fordele det giver i form af performance, skalering, sikkerhed og effektiv udvikleroplevelse.

Vi har en veldefineret kvalitetssikring og leverancemodel, som sikrer høj performance, webtilgængelighed, redaktøroplevelse og SEO. Og efter endt udviklingsprojekt tilbyder vi hosting i redundante og topprofessionelle danske datacentre eller i skyen hos Netlify og AWS.

Kontakt

John Christensen

Head of Solutions

John Christensen

+45 25 57 21 96

LinkedIn

Cases

Se portfolio