Spring til indhold
Mød
Merete Arentoft - Client Director - SundhedsTV - Advice A/S

Director of Public Affairs & Public Relations

Merete Arentoft

+45 25 57 21 13

Merete er ekspert i at se potentialer for positionering og gennemslagskraft ved hjælp af en strategisk, analytisk og kampagneorienteret tilgang til public affairs. Agenda setting og stakeholder management er discipliner, som Merete i særdeleshed mestrer.

Hun er en erfaren projekt- og kundeleder og en dygtig formidler, som rådgiver i spændingsfeltet mellem politik og omverden. Med en nuanceret tilgang til interessevaretagelse sætter hun et bredt udsnit af værktøjer i spil for internationale og danske kunder.

Merete er specialiseret i sundhedsområdet, hvor hun har dyb indsigt i de særlige regulatoriske rammer for sundhedskommunikation, de udfordringer og behov sundhedsvæsenet står overfor, og de forskellige interesser som aktørerne på området har.

Hun er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og har tidligere beskæftiget sig med politisk kommunikation for Venstre i Aarhus og som byrådssekretær.

LinkedIn