Spring til indhold
Mød

Mikkel er consultant i Advices public affairs-afdeling, hvor han arbejder bredt med public affairs og stakeholder management. Mikkel har en bred profil og evner både at gå bag om tallene og metoden i politiske og økonomiske analyser, skrive en fængende tekst og analysere det politiske landskab.

Mikkel har tidligere arbejdet i det Radikale Venstres politiske sekretariat på Christiansborg, hvor han bistod de radikale folketingsmedlemmer med at formulere og formidle politik på blandt andet miljø-, økonomi-, rets- og erhvervsområdet. Før det arbejdede Mikkel i centraladministration, hvor han var ansat i Søfartsstyrelsens direktionssekretariat.

Senest kommer Mikkel fra en stilling i Djøfs politiske afdeling, hvor han arbejdede med interessevaretagelse på vegne af Djøfs medlemmer og rådgav Djøfs forskellige politikere.

Mikkel er cand.scient.pol. fra Københavns Universitet med speciale i politisk adfærd og videregående kvantitativ metode.

LinkedIn