Spring til indhold

Advice indstillet til Arbejdsmiljøprisen for indsats mod stress

Åbenhed om stress og god forebyggelse er et vigtigt element i ledelsens arbejde på Advice. Vi er stolte over indstillingen, men arbejdet slutter ikke her.

En karriere på et kommunikationsbureau er en garanti for en stejl læringskurve og evig afveksling i opgaverne. Men konstante deadlines, høje kvalitetskrav og en forventning om altid at være tilgængelig betyder samtidig, at medarbejderne bliver ekstra udsatte for stress.

Advice er nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2018. Det sker på baggrund af en aktiv indsats for at reducere stress blandt medarbejderne, der bl.a. har ledt til en halvering af antallet af stressrelaterede sygedage og forbedret medarbejdernes oplevelse af, hvordan ledelsen forebygger og håndterer stress.

Skadelig stress på arbejdspladsen kan og skal forebygges. Derfor er det positivt at se, at man hos Advice har taget fat om problemstillingen og involverer både ledere og medarbejdere i at forebygge stress. At tale åbent om stress er nemlig en forudsætning for at kunne skabe mere trivsel”, siger Lisbeth Lollike, formand for Arbejdsmiljørådet.
Advice har siden 2015 haft stort fokus på at bekæmpe stress ved at skabe åbenhed om symptomer og udarbejde en stresspolitik med klar ansvarsfordeling mellem ledere, kolleger og medarbejdere. Alle bureauets processer er også kigget efter i sømmene og beskrevet, så det er blevet tydeligt, hvem der har ansvaret for hvad, og hvad der er best practice, når de komplekse marketingopgaver løses. Det kalder vi vores Ways of Working – Advices WOW!

Vi kan måle, at vores indsats har haft en klar effekt på både sygedage og medarbejdernes oplevelse af arbejdsmiljøet. Samtidig er vi enormt ydmyge overfor opgaven og ved, at vi kan blive endnu bedre til at forebygge. Det er indlysende, at stress har store menneskelige konsekvenser“, udtaler COO Mikkel Havelund og fortsætter:
De fleste kan regne sig frem til, at både kunder, økonomi og omdømmet lider et knæk, når stressen melder sig. I Advice er der en ekstra dimension. Vores største værdi er vores medarbejdere og den helt særlige ånd af hjælpsomhed og nysgerrighed, som er nødvendig for at skabe løsninger på tværs af mange fagligheder. Derfor er det, at vi har det bedst mulige værn mod stress en del af den kontrakt, som vi indgår med hinanden“, siger Mikkel Havelund.

Advice har besluttet at åbent at dele bureauets erfaringer og resultater med stressindsatsen med andre interesserede for at inspirere andre til, at det batter noget at sætte ind.

Tak til alle medarbejdere og ledere, der har hjulpet til i processen – vi håber at indstillingen kan motivere os til den videre kamp mod, at nogen skal blive syge af stress.

Se pressedækning vedr. Arbejdsmiljøprisen her:
Bureau knækker stress-kurven – Markedsføring
Bureau får nominering for stress-indsats Bureaubiz

Tilbage til oversigten