Spring til indhold

Om Advices rådgivning af Falck

Advice arbejdede i 2014-15 for Falck. Vores arbejde indgår i Konkurrencerådets afgørelse om Falck, som blev offentliggjort fredag den 1. februar 2019.

Vi har efterhånden dannet os et mere komplet billede af sagens elementer, og har kunnet konstatere, at der i afgørelsen indgår en række fejl- og overfortolkninger af vores ageren og rolle i sagen, som følger naturligt af, at fortolkningerne aldrig er blevet efterprøvet. Men da sagen nu bliver undersøgt af andre instanser, kan vi ikke offentligt kommentere detaljer i afgørelsen.

Det ændrer dog intet ved vores overordnede vurdering af vores egen rolle i sagen, som er, at vi aldrig burde have påtaget os sagen under de givne præmisser, og at vi på en række parametre ikke har levet op til vores egne standarder og værdier, og de forventninger offentligheden med rette kan have til os. Det beklager vi dybt, hvad vi også har givet udtryk for offentligt, over for vores kunder, samarbejdspartnere og overfor de brancheorganisationer, vi aktivt deltager i.

Hvad gør vi nu?

Sagen, som for os er helt usædvanlig, er på mange parametre uacceptabel og meget langt fra, hvad Advice praktiserede dengang, hvad vi praktiserer i dag, og hvad vi ønsker at kendes for fremadrettet. Den har derfor givet anledning til dyb selvransagelse og skærpelse af vores interne værdier og guidelines.

Vi er derfor ved at implementere følgende initiativer:

  • En reformulering af vores interne etiske kodeks, så vi fastholder vores målsætning om at sætte branchestandarden.
  • I arbejdet med vores eget kodeks vil vi række ud til brancheforeninger og andre aktører for at indgå en åben dialog om tværgående initiativer, der sikrer offentlighedens tillid til branchens etik og ageren.
  • Formulering af tydeligere og mere firkantede guidelines og processer, der sikrer en formalisering af vores etiske overvejelser og beslutninger for afgrænsningen af opgaver og kundeforhold, som vi kan påtage os, og hvilket juridisk ansvar vi kan påtage os i vores rådgivning.
  • Klare retningslinjer ift. brug af underleverandører og indtagelse af administrator-funktioner på tværs af leverandører på opgaver, så vi aldrig påtager os et leverandør-ansvar uden samtidig at have ret og pligt til at instruere og kvalitetssikre leverancerne, og alene påtager os en administrator-funktion, hvis det er ekspliciteret, at kunden har instruks- og kvalitetsansvaret.
  • Skærpet governance, så vi lægger flere enkle og ufravigelige kontrolmekanismer ind, der sikrer flere øjne på sagerne og dermed minimerer risikoen for fejl som følge af enkelt-personers fejlbedømmelser. Det gælder fx i forhold til underskrivning af kundeaftaler, fortrolighedsaftaler og indgåelse af samarbejder med andre leverandører på projekter.
  • En grundig forankring over for alle medarbejdere samt indlejring i vores onboarding-forløb, hvor vi fremadrettet vil have en decideret session kun om etik og professionel rådgiveradfærd.

Det er vores klare opfattelse, at her er tale om en enkeltstående sag, hvor vi ikke har levet op til vores egne og omgivelsernes forventninger. Vi har allerede gransket både nuværende og tidligere kundeforhold og taget samtaler med udvalgte medarbejdere uden at finde andre opgaver, der giver anledning til bekymring. Dette supplerer vi med en systematisk gennemgang af alle kunder og projekter gennem de sidste tre år, hvilket vi er godt i gang med.

Åben invitation til yderligere dialog
Vi lever af vores kunders og samarbejdsparters tillid, og vi tror på, at transparens og dialog altid er den rigtige løsning. Vi stiller derfor gerne op til orienteringer og drøftelser i forlængelse af denne sag. Vores CEO Espen Højlund er altid tilgængelig på 2557 2109 eller espen@adviceas.dk. Hvis I vil høre mere om, hvad vi gør for at undgå noget lignende, kan I også kontakte vores COO Mikkel Havelund på 2557 2155 eller mikkel.h@adviceas.dk.

Denne sag har gjort ondt dybt ind i kernen af Advice. Samtidig er vi over 100 dedikerede og ansvarlige medarbejdere, der hver dag knokler for at skabe branding, kommunikation og innovative digitale løsninger, der binder virksomheder sammen med deres kunder, stakeholders og det øvrige samfund.

Tilbage til oversigten