Spring til indhold

Landforeningen af Menighedsråd, Folkekirken

Brug din stemme

Kampagne for menighedsrådsvalg

Brug din stemme
Folkekirken

Med fællessangen i centrum

Fællesskabsfølelsen, man får ved at synge sammen, har danske menigheder kendt til i snart 500 år, hvor fællessang har været en hjørnesten i den danske folkekirke. De mange fællesskaber, der findes rundt om i danske menigheder, bliver kun styrket, når flest muligt deltager. Og følelsen bliver særligt god, når man selv stemmer i. Så brug din stemme og deltag!

Det var budskabet da Landsforeningen af Menighedsråd for første gang afholdt menighedsrådsvalg på samme dag over alt i Danmark. Vi satte ny tekst til en salme og lod Herstedøster Kirkes pigekor og drengesangere fra Københavns Drengekor fremføre budskabet på smukkeste vis.

Film
video fallback
Lyrics

“Kalder på alle”

Melodi: Lover den herre
Kalder på alle, nu tid til at bruge din stemme
Sammen, vi knytter et bånd, som enhver kan fornemme
Stem, hvor du bor
Fællesskab spirer og gror
Blomstrer, hvor du hører hjemme
Kalder på alle, i fællesskab sætter vi rammen
Nye idéer vil skyde og vokse fra stammen
Stem i og få
Mer, end du selv kan formå
Kirken, den skaber vi sammen

True Story