Spring til indhold

Rigspolitiet

En dårlig oplevelse kan starte godt

Adfærdsændrende kampagne

En dårlig oplevelse kan starte godt
Kunde

Anmeld Voldtægt. Vi hjælper dig.

Der er et stort mørketal for anmeldelse af voldtægter – i særdeleshed voldtægter begået af gerningsmænd, offeret i forvejen kender. Og det er et problem. Både når det gælder offerets mulighed for at få hjælp, og når det handler om at hindre flere voldtægter. Kampagnen, der var centreret særligt om den unge målgruppe, skulle derfor bidrage til at få det omfattende mørketal ud af lyset, så flere voldtægtsofre anmelder det overgreb, de har været udsat for.

Kampagnefilm
video fallback
Udfordring

Ved de fleste voldtægter kender offer og gerningsmand hinanden. Det er den mest almindelige form for overgreb – men faktisk også den, der mest sjældent bliver anmeldt. Det er der flere grunde til. Offeret er i en ekstra sårbar situation, fordi gerningsmanden ikke er en fremmed, og han eller hun føler måske skyld, skam eller et behov for at tage særligt hensyn til gerningsmanden, fordi personen er i samme omgangskreds som offeret. Og samtidig er offeret måske også i tvivl om, hvad begrebet ’voldtægt’ egentlig dækker over, og om overgrebet derfor overhovedet kan anmeldes sådan.

Mange tanker, mange barrierer og derved en meget konkret udfordring: Selvom en politianmeldelse kræver en mental genoplevelse af voldtægten og kan være både svær og uoverskuelig, er det en nødvendighed, når offeret skal have hjælp, og fremtidige voldtægter skal hindres.

Indsigt

“Du er ikke på vagt, hvis du ikke føler dig under angreb”

Vores koncept skulle støtte målgruppen i, at til trods for, at offeret som udgangspunkt ’frivilligt’ er gået ind i forløbet, der leder op til den givne situation, og at overgrebet foretages af én, man kender, så er det en kriminel handling, hvis ens grænser overskrides. Med andre ord skulle kampagnen tjene til at udvide og tydeligt definere begrebet voldtægt.

Koncept

Selvom det startede godt, kan det stadig være voldtægt.

case koncept rigspolitiet
Web
Løsning

‘Selvom det startede godt, er det stadig voldtægt’ blev udgangspunktet for kampagnens kreative koncept. Rent kommunikativt ønskede vi hele vejen igennem at imødekomme og støtte offeret og at lede hen mod klar handling – en anmeldelse. Derudover udviklede vi en rå, autentisk kampagneidentitet, som talte direkte ind i den unge målgruppes univers med privatfester, druk, dans og slørede late night-selfies.

Kampagnen blev primært eksekveret digitalt. Og til alle produktioner havde vi den samme gennemgående tilgang. Der er ikke noget mere effektivt, end at lade fantasien selv skabe historien. Vi skabte derfor en række fortælinger, hvor kun det indledende forløb op mod overgrebet blev vist. Det etablerede sammen med den karakteristiske kampagneidentitet en stærk grad af identifikation, som talte direkte til målgruppens hjerte og hjerne.

Plakater & Postkort
case plakater rigspolitiet
PR
case pr rigspolitiet
Aula